СЫРТҚЫ САРАПТАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ (ССК) ЕСЕБІ

Mедициналық білім беру ұйымдары/ Білім Беру Бағдарламалары


ССЛ к
елу мерзімі

ССК Есебі

Аккредиттеу кеңесінің шешімі

Аккредиттеу сертификатының қолданылу мерзімі

«Интердент» Жоғары медициналық колледжі ЖШС 09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

https://interdent.kz/

14.03.2023 – 16.03.2023

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №2 хаттама, 19.05.2023

Аккредиттеу туралы Куәлік

19.05.2023 - 18.05.2028

«Интердент» Жоғары медициналық колледжі ЖШС 09130200 “Акушерлік ісi” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

https://interdent.kz/

14.03.2023 – 16.03.2023

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №2 хаттама, 19.05.2023

Аккредиттеу туралы Куәлік

19.05.2023 - 18.05.2028

«Интердент» Жоғары медициналық колледжі ЖШС 09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

https://interdent.kz/

14.03.2023 – 16.03.2023

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі №2 хаттама, 19.05.2023

Аккредиттеу туралы Куәлік

19.05.2023 - 18.05.2028

«Интердент» Жоғары медициналық колледжі ЖШС 09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавр” білім беру бағдарламасы

https://interdent.kz/

14.03.2023 – 16.03.2023

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі №2 хаттама, 19.05.2023

Аккредиттеу туралы Куәлік

19.05.2023 - 18.05.2028

«Интердент» Жоғары медициналық колледжі ЖШС 09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

https://interdent.kz/

14.03.2023 – 16.03.2023

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі №2 хаттама, 19.05.2023

Аккредиттеу туралы Куәлік

19.05.2023 - 18.05.2028

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09130200 “Акушерлік ісi” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130200 “Акушерлік іс” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09140100 “Лабораториялық диагностика” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант”

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09110200 “Ортопедиялық стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09110100 “Стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130200 “Акушерлік іс” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09880100 “Гигиена және эпидемиология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09880101 “Гигиенист эпидемиолог” білім беру бағдарламасы

ТОО РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09140100 “Лабораториялық диагностика” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант”

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

1ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09110200 “Ортопедиялық стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09110100 “Стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Емдеу ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Акушерлік іс" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 3W0913010 “Массажист” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Ортопедиялық стоматология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Стоматология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Гигиена және эпидемиология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09880101 “Гигиенист эпидемиолог” білім беру бағдарламасы

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Фармация" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасын

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Лабораториялық диагностика" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант” білім беру бағдарламасы

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ” мамандығы 09120100 "Емдеу ісі", біліктілігі: 4S09120101 "Фельдшер"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09130200 "Акушерлік іс", біліктілігі: 4S09130201 "Акушер"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

09130100 Мейіргер ісі, біліктілігі: 4S09130103 Жалпы практикадағы мейіргер

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

09130100 Мейіргер ісі, біліктілігі: 5AB09130101 Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09880100 "Гигиена және эпидемиология", біліктілігі: 4S09880101 "Гигиенист – эпидемиолог"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 091601000 "Фармация", біліктілігі: 4S09160101 "Фармацевт"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09140100 "Лабораториялық диагностика", біліктілігі: 4S09140101 "Медициналық зертханашы"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

28 Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

«Халықаралық бизнес және коммуникация колледжі» Мекемесі

0512000 «Аударма ісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы, біліктілігі: «Гид-аудармашы»

icb.kz

19-21.01.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы шешімі бар ақпараттық хат

Білім беру бағдарламасының аккредиттеу туралы Куәлік

26.03.2021 -25.03.2024

«Халықаралық бизнес және коммуникация колледжі»

0515000 «Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)» білім беру бағдарламасы icb.kz

19-21.01.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы шешімі бар ақпараттық хат

Білім беру бағдарламасының аккредиттеу туралы Куәлік

26.03.2021 -25.03.2024

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКК

Білім беру бағдарламасы 0302000 "Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі 0302054 "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"

www.medcollege.kz

25.-27.11.2020

 Алматы қаласы ҚДБ ЖМК - "Мейіргер ісі", біліктілігі "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"

бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы КУӘЛІК

Аккредиттеу Туралы Шешім

25.12.2020 – 24.12.2025

ЖШС «ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ»,

«Акушерлік және гинекология» білім беру бағдарламасы

http://mipo.kz/

16-17.01.2019

Заключит отчет ВЭК об аккредитации программы Акуш и гинекол ТОО МИПО (короткая версия) - 2 - 17.01.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - ТОО МИПО 30.01.2019

30.01.2019 – 29.01.2024

ЖШС «ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ»,

«Анестезиология және реанимация» білім беру бағдарламасы

http://mipo.kz/

16-17.01.2019

Заключит отчет ВЭК об аккредитации программы Анестез и Реаним ТОО МИПО (короткая версия) 17.01.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - ТОО МИПО 30.01.2019

30.01.2019 – 29.01.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат ОМ (кроткая версия) 7.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«СТОМАТОЛОГИЯ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА Стоматология (короткая версия) 7.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат ОЗ 07.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ФАРМАЦИЯ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат фармация (короткая версия) 07.02.2019

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Мейірбике ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Мейіргер ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Емдеу ісі" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Емдеу ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Емдеу ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Фармация" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Фармация" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Фармация"  бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Зертханалық диагностика" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Зертханалық диагностика" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқашам нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Зертханалық диагностика" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Медицина» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

"Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті" АҚ "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

https://www.kazmuno.kz

14-15.05.

2019ж.

ҚазМҮББУ «Мейірбике ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚазМҮББУ «Мейіргер ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304023 «Дантист»

«Қазақстан-Ресей жоғары медициналық колледжі» МЕББМ

https://krmc.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0307000 «Ортопедиялық стоматология», біліктілік: 0307013 «Тіс технигі»

«Қазақстан-Ресей жоғары медициналық колледжі» МЕББМ

https://krmc.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0301000 «Емдеу ісі», біліктілік: 0301013 «Фельдшер»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0301000 «Емдеу ісі», біліктілік: 0301023 «Акушер(-ка)»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0302000 «Мейіргер ісі», біліктілік: 0302043 «Жалпы практикадағы мейіргері»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0302000 «Мейіргер ісі», біліктілік: 0302054 «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304023 «Дантист»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304013 «Стоматолог-дәрігердің көмекшісі»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0305000 «Зертханалық диагностика», біліктілік: 0305013 «Медициналық зертханашы»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0306000 «Фармация», біліктілік: 0306013 «Фармацевт»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu