БІЛІМ БЕРУДІ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ САПАМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУДІҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ (АЕО) АККРЕДИТТЕУ ҮДЕРІСІНІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ


ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ РӘСІМІ

Жаңа білім беру бағдарламаларын аккредиттеу рәсімі бірнеше кезеңнен тұрады: аккредиттеу органына өтінім беру, мамандандырылған аккредиттеуді өткізу туралы шартқа отыру, аккредиттеу органы ұсынған сарапшымен білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау бойынша құрылған жұмыс тобын оқыту және консультация жүргізу, жаңа білім беру бағдарламаларының өзін-өзі бағалау есебін алғашқы сараптау және кейіннен рецензиялау, аккредиттеу органының сараптама комиссияларының сыртқы сапарын ұйымдастыру және өткізу, жақсарту бойынша ұсынымдар әзірлеу және Аккредиттеу Кеңесінің шешім қабылдауы.

2018 жылғы АЕО-ның әзірлеген жаңа білім беру бағдарламаларын сыртқы бағалау бойынша Нұсқаулыққа сәйкес Аккредиттеу жүргізіледі.

Жаңа медициналық мектептерді тану бойынша Дүниежүзілік Медициналық Білім беру Федерациясының критерияларына сәйкес Нұсқаулық әзірленді.

Нұсқаулық, жаңа білім беру бағдарламасын бағалау критерийлерін, білім беру процесін құжаттауды және білім беру ұйымының білім алушыларды қабылдауға дайындығын бағалауды, сондай-ақ білім беру ұйымына алдын ала бару қорытындылары бойынша есеп жасау және сыртқы бағалау нәтижелері бойынша сарапшының қорытындысын әзірлеу жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)