БІЛІМ БЕРУДІ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ САПАСЫН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУДІҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ МЕДИЦИНА МЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ОҚУ-СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУДЫ ЖҮРГІЗУ РӘСІМДЕРІ МЕН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫН ӘЗІРЛЕДІ ЖӘНЕ ЕНГІЗДІ

Аккредиттеу стандарттары мен рәсімдері, денсаулық сақтау саласындағы симуляциялық бағдарламаларды аккредиттеу бойынша комитетінің (Committee for Accreditation of Healthcare Simulation Programs) денсаулық сақтауда симуляциялық оқыту бойынша Қоғамның (Society for Simulation in Healthcare/SSH, АҚШ), симуляциялық оқытудың халықаралық тәжірибесін талдау және медицинада симуляциялық оқыту бойынша Еуропалық қоғамның (the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine/SESAM, Дания) және симуляциялық оқыту бағдарламаларын сараптамалық бағалау әдіснамасы негізінде әзірленді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының медициналық, мейіргерлік білім беру және денсаулық сақтау жүйесінің институционалдық қажеттіліктеріне, басымдықтарына сәйкес.

Өзін-өзі бағалауды жүргізу және сапаны қамтамасыз етудің институционалдық ішкі тетіктерін жақсарту және сапа мәдениетін дамыту үшін медициналық білім және ғылым ұйымдары, қосымша білім беру ұйымдары, оқу-симуляциялық орталықтары аккредиттеу стандарттары мен рәсімдерін қолданады.

Сапа кепілдігі және симуляциялық технологиялар саласындағы ең үздік халықаралық практика мен жетістіктер қағидаттарын енгізу, симуляцияға негізделген білім беру саласындағы кәсіби қоғамдастықты дамытуға жәрдемдесу мақсатында сыртқы бағалауды жүргізу үшін аккредиттеу органы осы аккредиттеу стандарттарын қолданады (Simulation-based education).

Аккредиттеудің 9 негізгі стандарты бойынша өзін-өзі бағалау және сыртқы сараптамалық бағалау жүргізіледі:Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu