Mедициналық білім беру ұйымдары/ Білім Беру Бағдарламалары


ССЛ к
елу мерзімі

ССК Есебі

Аккредиттеу кеңесінің шешімі

аккредиттеу сертификатының қолданылу мерзімі

Білім беру бағдарламасы «7М10103 - Мейіргер ісі»

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ

www.qmu.edu.kz

24.05.-26.05.2023

ССК-ның білім беру бағдарламасын бағалау бойынша қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы Аккредиттеу кеңесінің шешімі

21.06.2023 протокол №4

Аккредиттеу туралы куәлік

21.06.2023 ж. – 20.06.2028 ж.

Білім беру бағдарламасы

«7M10105 Денсаулық сақтаудағы менеджмент»

«Астана медицина университеті» КEAҚ https://amu.edu.kz/ru/?changeLang=true

16.05.-18.05.2023

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы Аккредиттеу кеңесінің шешімі 05.06.2023 протокол №3

Аккредиттеу туралы куәлік

05.06.2023 ж. – 04.06.2028 ж.

Білім беру бағдарламасы «7M10112 Фармация»

«Астана медицина университеті» КEAҚ https://amu.edu.kz/ru/?changeLang=true

16.05.-18.05.2023

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы Аккредиттеу кеңесінің шешімі 05.06.2023 протокол №3

Аккредиттеу туралы куәлік

05.06.2023 ж. – 04.06.2028 ж.

Қарағанды Медицина Университеті” Коммерциялық емес Акционерлік Қоғамы “7М07201 - Фармацевтикалық өндіріс технологиясы ” білім беру бағдарламасы

https://qmu.edu.kz/ru

27-29.04.2022

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.2022, №5 Хаттама

Аккредиттеу туралы куәлік

24.05.2022- 23.05.2027

Қарағанды Медицина Университеті” Коммерциялық емес Акционерлік Қоғамы 7М10104 -Фармация” білім беру бағдарламасы

https://qmu.edu.kz/ru

27-29.04.2022

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.2022, №5 Хаттама

Аккредиттеу туралы куәлік

24.05.2022- 23.05.2027

«Астана медицина университеті» КЕАҚ «Гигиена»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы

https://www.amu.kz/

17-20.08.2021

ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу Кеңесінің шешімі, 16.09.2021№ 6 хаттама


Аккредиттеу туралы куәлік

16.09.2021- 17.09.2026 ж.

«Астана медицина университеті» КЕАҚ «Гигиена» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы

https://amu.edu.kz/?changeLang=true

17-20.08.2021

Магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу Кеңесінің шешімі, 16.09.2021, № 6 хаттама

Аккредиттеу туралы куәлік

16.09.2021- 17.09.2026 ж.

«Астана медицина университеті» КЕАҚ «Эпидемиология»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы

https://www.amu.kz/

17-20.08.2021

ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу Кеңесінің шешімі, 16.09.2021 № 6 хаттама


Аккредиттеу туралы куәлік

16.09.2021- 17.09.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «Гигиена»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «7М10112 - Менеджмент в здравоохранении»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «7М10111 - Менеджмент в здравоохранении»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «Қоғамдық денсаулық сақтау»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

Семей Медицина Университеті

білім беру мекемесінің «Эпидемиология»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы https://semeymedicaluniversity.kz

18.05.–20.05.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 17.06.2021, №5 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 ж. - 16.06.2026 ж.

“Қарағанды Медицина Университеті” Коммерциялық емес Акционерлік Қоғамы, 7М10108 «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы Менеджмент» (бейінді бағыт) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://qmu.edu.kz/ru

12.05.–14.05.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС,

- 7М10108 «Денсаулық сақтаудағы Менеджмент» (бейінді бағыт)

- 7М10107 Денсаулық сақтаудағы Менеджмент» (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандықтары бойынша білім беру бағдарламалары

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламаларын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама


Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС,

- 7М10106 «Қоғамдық денсаулық сақтау» (бейінді бағыт)

- 7М10141 «Қоғамдық денсаулық сақтау» (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандықтары бойынша білім беру бағдарламалары

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021

Білім беру бағдарламаларын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама


Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС, 7М10105 «Эпидемиология» (бейінді бағыт) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС, 7М10103 «Гигиена» (бейінді бағыт) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС, 7M10104 «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС,

- 7М10144 «Медицина» (ғылыми-педагогикалық бағыт)

- 7М10145 «Медицина» (бейінді бағыт) мамандықтары бойынша білім беру бағдарламалары

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламаларын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж.- 24.05.2026 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС, 7М04103 «ЕМВА» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама


Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж. - 24.05.2024 ж.

««ҚДСЖМ» Қазақстан Медицина Университеті» ЖШС, 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

https://ksph.edu.kz/

21.04.–23.04.2021 ж.

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің шешімі 25.05.2021, №4 хаттама

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 ж. - 24.05.2024 ж.

Казак улттык медицина университетi С. Ж. Асфендияров Атындагы білім беру мекемесінің «Медицина»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы

https://kaznmu.kz/

22.12.-24.12.2020 ж.

Казак улттык медицина университетi «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 29.12.2020 (9, 9А)

29.12.2020- 28.12.2026

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Қоғамдық денсаулық сақтау»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Медицина»

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

"Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті" АҚ "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

https://www.kazmuno.kz

14-15.05.

2019ж.

ҚазМҮББУ «Мейірбике ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ҚазМҮББУ «Мейіргер ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu