СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ

Институционалдық және ұлттық деңгейлерде сапаны қамсыздандырудың ішкі және сыртқы тетіктерін жетілдіру жолымен медициналық кәсіптер саласындағы білім беру сапасын қамсыздандыру жүйесін жаңғырту, елдегі және халықаралық деңгейде денсаулық сақтау мамандарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

АЕО 2023-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ДАМУЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ.

1. Аккредиттеу орталығы қызметінің сапасын және оның дамуының тұрақтылығын қамсыздандыру

Міндеттері:
1.1 Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінде сапаны қамсыздандырудың Стандарттары мен нұсқаулықтарын ескере отырып, ішкі сапаны қамсыздандыру саясатын өзектендіру (ESG Part 1);
1.2 ҚР БҒМ аккредиттеу органдарының ұлттық тізілімінде (Тізілім 1) танылған аккредиттеу органы мәртебесін ұстап қалу;
1.3 Имиджді дамыту және беделді нығайту бойынша жұмыстар жүргізу;
1.4 Мүдделі тараптармен құрылымдық өзара іс-қимыл тетіктерін енгізу;
1.5 Білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша шешімдер қабылдаудағы Тәуелсіздік кепілдігі;
1.6 АЕО қызметінің нәтижелеріне тұрақты талдау жүргізу;
1.7 AEО мерзімді сыртқы бағалауды бастау.

2. Аккредиттеу орталығының материалдық-техникалық базасын және Адами ресурстарын дамыту

Міндеттері:
2.1 Материалдық-техникалық базаны нығайту;
2.2 АЕО қаржылық тұрақтылығын қамсыздандыру;
2.3 Қызметкерлер құрамын кеңейту;
2.4 АЕО қызметкерлері мен сарапшыларының біліктілігін арттыру.

3. Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, аккредиттеу рәсімдерін ұйымдастырушылық-әдіснамалық қамтамасыз етуді жетілдіру

Міндеттері:
3.1 Мүдделі тараптардың кері байланысын ескере отырып, институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын мерзімді қайта қарау және тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
3.2 Сараптамалық бағалау рәсімін жетілдіру және сыртқы сараптамалық бағалау нәтижелерін ресімдеу;
3.3 Білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларына сыртқы бағалау жүргізу;
3.4 Сыртқы бағалау және аккредиттеу нәтижелері бойынша кері байланыс пен кері байланыс жинаудың ресми тетіктерін енгізу
3.5 Аккредиттеу рәсімін үздіксіз жетілдіру үшін мүдделі тараптардың қатысуымен тақырыптық талдаулар жүргізу.

4. Құзыреттер моделіне сәйкес аккредиттеу бойынша сарапшылардың әлеуетін дамыту

Міндеттері:
4.1 Аккредиттеу бойынша сарапшылар базасын кеңейту;
4.2 Аккредиттеу бойынша сарапшыларға қойылатын талаптарды ескере отырып, сарапшыларды оқытуды ұйымдастыру;
4.3 Сапаны қамсыздандыру және аккредиттеу тетіктері бойынша студенттерді оқытуды ұйымдастыру.

5. Халықаралық сапа желілерінде (ENQA, EQAR, APQR, WFME) аккредиттеу орталығы мәртебесін халықаралық мойындау және орнықтылығын қамсыздандыру

Міндеттері:
5.1 Білім беру сапасын қамсыздандыру саласындағы Болон процесінің міндеттерін іске асыру шеңберінде білім беру сапасын қамсыздандыру бойынша халықаралық желілер мен тізілімдерге АЕО мүшелігін қолдау және шетелдік медициналық мектептердің түлектері бойынша Комиссияның (ECFMG) талаптарын орындау;
5.2 Білім беру сапасын қамсыздандыру бойынша кәсіби қауымдастықтармен және агенттіктермен меморандумдар жасасу;
5.3 Шетелдік білім беру ұйымдарын және білім беру бағдарламаларын аккредиттеуді жүргізу;
5.4 Білім беру саласындағы халықаралық сапаны қамсыздандыру желілері мен қауымдастықтардың жыл сайынғы конференцияларының жұмысына қатысу.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)