АККРЕДИТТЕУДЕН КЕЙІНГІ МОНИТОРИНГ РӘСІМІ

Аккредиттеуден кейінгі мониторинг (АКМ) білім беру ұйымын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеудің құрамдас бөлігі және маңызды кезеңі болып табылады және оны аккредиттелген білім беру ұйымы аккредиттеу туралы куәліктің әрекет ету мерзімі ішінде қатаң түрде орындауы тиіс.

АКМ рәсімі Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

АКМ шарттары білім беру ұйымын немесе білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы келісімде қамтылған.

МАҢЫЗДЫ! Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және Аккредиттеудің Еуразиялық Орталығы (ЕАО) институционалдық аккредиттеу туралы куәліктің қолданылуының бүкіл кезеңі ішінде білім беру ұйымымен қосымша келісімдер жасаспай АКМ жүргізеді.

АКМ жүргізуді үйлестіруді ЕАО - ның тиісті бөлімшесі-аккредиттеу және мониторинг бөлімі жүзеге асырады.

Мақсаты:

  • білім беру ұйымының ЕАО институционалдық және/немесе мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына сәйкес ССК ұсынымдарын орындауын мониторингілеу және талдамалық есеп дайындау.
  • аккредиттеу нәтижелерінің білім беру және басқа да негізгі қызмет түрлерінің сапасына әсерін зерттеу.

Аккредиттеуден кейінгі мониторинг мыналарды қамтиды:

  • Білім беру ұйымының аккредиттеу туралы куәліктің қолданылу кезеңінде ССК ұсынымдары негізінде жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуі және ССК-ға ұсынуы. Жоспар білім беру ұйымы аккредиттеу туралы оң шешім алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде ұсынылады (жоспар нысанын осы жерден жүктеп алыңыз).
  • Есеп аккредиттеу органына оның тарапынан қосымша хабарламаларсыз немесе ресми сұрау салуларсыз жіберіледі, бұл ретте кезекті есепті ұсынудың болжамды күні аккредиттеу туралы куәліктің берілген күнтізбелік күні болып табылады (есеп нысанын осы жерден көшіріп алу)

Аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізіледі:

  • 5 (бес) жыл кезеңінде толық аккредиттеу кезінде-екі жылда бір рет.
  • аккредиттеу кезінде 3 (үш) жыл кезеңіне (қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға арналған аккредиттеу стандарттарына сәйкес және жаңа білім беру бағдарламаларын аккредиттеу кезінде) – ЕОА Аккредиттеу Кеңесі шешім қабылдағаннан кейін 1 жылдан кейін.
  • ЕОА шешімі бойынша АКМ білім беру ұйымдарына барумен де, бармай да жүргізілуі мүмкін.

Қосымша шарттар:

  • Егер білім беру ұйымы там талаптарын бұзған жағдайда, аккредиттеу органы аккредиттеу туралы куәліктің қолданылуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл ретте институционалдық және/немесе мамандандырылған аккредиттеу туралы куәліктің қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім там талаптарының бұзылуын жойғанға дейінгі кезеңге қабылданады.
  • Білім беру ұйымы аккредиттеу органын өз қызметі саласындағы кез келген елеулі өзгерістер туралы, оның ішінде АКМ кезеңінде болған басқару мен білім беру бағдарламаларындағы өзгерістер туралы хабардар етуге тиіс.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)