Аккредиттеу үдерісіне студенттердің қатысуының негізгі кезеңдері:

 1. Аккредиттеу үдерісіне студенттерді тарту және хабардар ету
  • Студенттермен кездесу және студенттердің үдерістегі алатын рольін анықтау;
  • Аккредиттеу органының Сыртқы сарапшылық комиссиясы мүшелерімен студенттердің кездесуі туралы студенттерге түсіндіру;
  • Тәуелсіз студенттердің өзіндік талдамасын өткізуге жауапты студенттердің тобын құру және оны өткізу үшін жағдай жасау.

 2. Тәуелсіз студенттердің өзіндік талдамасын ұйымдастыру және өткізу
  • Студенттердің өткізген тәуелсіз талдамасы аккредиттеу үдерісінің сыни элементі болып табылады және есебін жасау арқылы қорытындыланады (Медициналық білім беру ұйымының аккредиттеу үдерісіне студенттерді тарту бойынша нұсқаулықтарды қара);
  • Студенттік өзіндік талдамасы оқу орнында өзін-өзі бағалау үдерісі толығымен басталған уақытта басталады (толығымен алғанда университеттің немесе білім беру бағдарламалардың);
  • Өзіндік талдама жасау бойынша студенттер аккредиттеуден өткен немесе өтуге даярланып жатқан медициналық білім беру ұйымының студенттерімен тәжірибе алмаса алады.

 3. Тәуелсіз студенттік талдама бойынша есебін даярлау
  • Есептің құрылымы (Медициналық білім беру ұйымының аккредиттеу үдерісіне студенттерді тарту бойынша нұсқаулықтарды қара).

 4. Сыртқы сарапшылық комиссиясының сапары кезінде студенттердің қатысуы
  • Сыртқы сарапшылық комиссиясының мүшелері бейресми жағдайда төменгі және жоғары студенттер курстарының өкілдерімен кездеседі;
  • Сыртқы сарапшылық комиссиясы кез-келген әлеуеттік мәселелерді және студенттермен талқылау барысындағы оларды растайтын немесе ауытқулайтын сәйкессіздіктерін қарастырады.

 5. Аккредиттеу стандарттары бойынша студенттердің кері байланысы
  • Студенттер аккредиттеу органына ұсыныстар жасауға және кері байланыс жасауға пайдалы;
  • Аккредиттеу бойынша орган, сонымен қатар стандарттар және аккредиттеудің жаңа стандарттары туралы жалпы пікірлер айтуға мүмкіндік береді (Обратная связь).

Медициналық білім беруді аккредиттеу процесіне студенттерді тарту бойынша

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)