Стандарттар, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының – университеттердің, институттардың, академиялардың, ғылыми орталықтардың білім беру сапасын сырттай бағалау және институционалдық аккредиттеу рәсімдері үшін қолданылады.

Стандарттарды білім беру ұйымдарының институционалдық қажеттіліктеріне және Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басымдықтарына сәйкес ұлттық біліктілік шеңберін ескере отырып, Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG 2015ж.) сапаны қамтамасыз етудің стандарттары мен нұсқаулық қағидаттары негізінде «АЕО» КЕМ-сі әзірледі.

1- ші стандарт: Білім беру ұйымының сапасын қамтамасыз ету міндеті және саясаты

2- ші стандарт: Білім беру бағдарламалары

3- ші стандарт: Студенттерді орталықтандырып оқыту және студенттерді бағалау

4- ші стандарт: Студенттер, қабылдау, іріктеу және біліктілік саясаты

5- ші стандарт: Академиялық штат / оқытушылар

6- ші стандарт: Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау

7- ші стандарт: Ақпаратты және қызметті басқару

8- ші стандарт: Жұртшылықты ақпараттандыру

9- ші стандарт: Білім беру бағдарламаларының бақылауы және бағасы

10- ші стандарт: Сапаны сыртқы қамтамасыз ету және үздіксіз жақсарту рәсімдері

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu