Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы

«Базалық медициналық білім беруді аккредиттеу және сарапшылардың рөлі» семинары

 • Жалпы сағаттардың саны – 24
 • Қатысушылар - әлеуетті сарапшылар (медициналық ЖОО-ның оқытушылары, басқа да қызығушылық танытқан тараптардың өкілдері, денсаулық сақтау жүйесінің мамандары, уәкілетті органдардың кәсіби ассоциацияларының өкілдері).
 • Өткізу үлгісі Презентациялар, Тәжірибелік тапсырмалар, аздаған топтарда жұмыс жасау, бақылау.

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ


ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 • Жалпы сағаттардың саны – 24
 • Қатысушылар - әлеуетті сарапшылар (медициналық ЖОО-ның оқытушылары, басқа да қызығушылық танытқан тараптардың өкілдері, денсаулық сақтау жүйесінің мамандары, уәкілетті органдардың кәсіби ассоциацияларының өкілдері).
 • Өткізу үлгісі – Презентациялар, Тәжірибелік тапсырмалар, аздаған топтарда жұмыс жасау, бақылау.
 • Оқытуды қорытындылау түрі – аккредиттеу бойынша сарапшының сертификаты

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 • Жалпы сағаттардың саны – 24

 • Қатысушылар - әлеуетті сарапшылар (медициналық ЖОО-ның оқытушылары, басқа да қызығушылық танытқан тараптардың өкілдері, денсаулық сақтау жүйесінің мамандары, уәкілетті органдардың кәсіби ассоциацияларының өкілдері).
 • Өткізу үлгісі – Презентациялар, Тәжірибелік тапсырмалар, аздаған топтарда жұмыс жасау, бақылау.
 • Оқытуды қорытындылау түрі – аккредиттеу бойынша сарапшының сертификаты


Семинарлардың тақырыптары

Семинарда қарастырылатын сұрақтар

Сағаттардың саны

1

Стандарттар/көрсеткіштер және оларды аккредиттеуде қолдану

 • Көрінісі: аккредиттеудегі стандарттардың/көрсеткіштердің рөлі
 • Ұлттық нормативтік-құқықтық база
 • Стандарттардың ұлттық спецификациясы/бейімделуі
 • Ұлттық спецификация
 • Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясының жаһандық стандарттары:
 • Халықаралық тәжірибе
 • Үздіксіз жетілдірулер арқылы білім беру бағдарламаларының стратегиялары
 • Білім беру бағдарламаларын бағалаудың индикаторларына реакция/ Ұлттық сапа.
 • АЕО-ның медициналық білім беру ұйымдарын институционалды аккредиттеуінің стандарттары
 • АЕО-ның мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуінің стандарттары.
 • Қызығушылық танытқан тараптардың аккредиттеу рәсіміне қатысуы.

6

2

Аккредиттеу үдерісіндегі сарапшының рөлі

 • Көрінісі: Ұжымдық, интерактивтік және құрылымдық үдерісін орнату.

Тараптардың даулық әлеуеттерімен және аккредиттелуші медициналық білім беру ұйымының өкілдерінен ақпараттарды құпия ұстаумен байланысты мәселелерді шешу. Сарапшының Кодексі.

 • Сарапшылардың негізгі міндеттері. Аккредиттеу бойынша сарапшының құзыреттіліктері. Сарапшылардың рөлі және жауапкершіліктері
 • Аккредиттеудің ұлттық жүйесі және оның талаптары
 • Жергілікті жағдайларды (әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саясаттық жағдайлар, денсаулық сақтау жүйесі, аурушаңдықтың құрылымы және т.б.) шешудің маңызды ерекшеліктерін талқылау және қарастыру.

6

3

Өзін-өзі бағалау сыртқы бағалаудың , аккредиттеудің және жақсартудың негізі

 • Көрінісі: өзін-өзі бағалау бойынша есебімен танысу
 • Есептің мазмұны, толықтығы, қамтылуы және т.б.
 • Аккредиттеу бойынша стандарттардың орындалуына қатысты қорытынды (АЕО стандарттары).
 • Өзінің әлсіз және күшті жақтарын түсіну.
 • Негізгі дәлелдерді, құжаттар мен қорытындылар арасындағы ерекшеліктерді бағалау.
 • Ақпараттардың болмауы және толық қамтылмағаны, егер қажет болса қосымша ақпараттарды сұрату.
 • Топтарда жұмыс жасау.

4

4

ЖОО-ға сапарды және сыртқы бағалауды өткізу және жоспарлау

 • Көрінісі: медициналық білім беру ұйымына сапармен барудың және сыртқы шолудың мақсаты. Сыртқы сарапшылық комиссиясы (ССК)
 • Сапар жасалатын медициналық білім беру ұйымымен ынтымақтастықта ССК-ның сапарлық бағдарламасын жоспарлау.
 • Ақпараттардың көздері: кездесулер және сапарлар, сұқбаттасу және бақылау. Нақты жазбаша ақпараттарды жинау (курстың жоспарларының үлгісі, әдебиеттердің тізімі және т.б.). қызығушылық танытқан тараптармен сұқбаттасуды өткізудің қағидаттары.
 • Топтағы ішкі жұмыстар (сапарға дейін, кезінде және соңында).
 • Стандарттардың орындалуына қатысты қорытынды, күшті және әлсіз жақтары.
 • Медициналық білім беру ұйымдары үшін алдыңғы есебі.
 • Есебін жазу және түзетулерді алу.
 • Топтарда жұмыс жасау.

4

5

Аккредиттеуге қатысты ұсынымдар

 • Көрінісі: Стандарттардың орындалуы немесе орындалмауы бойынша қорытынды, дәлелдемелер туралы қысқаша есебі.
 • шешімді қабылдау рәсімдері. Медициналық білім беру ұйымдарына түзетуші іс-шараларды жүргізуге және сапасын жақсарту үшін ұсынымдарды өңдеу.
 • Аккредиттеу бойынша шешімді, қорытындысын және ұсынымдарды қатысы бар медициналық ЖОО-ның басшылығына жариялау.
 • Медициналық ЖОО-ны аккредиттеу бойынша ұсынымдарды аккредиттеу органдарының Аккредиттеу кеңесіне даярлау.
 • Топтарда жұмыс жасау.

Аккредиттеуден кейінгі бақылау.

 • ССК ұсынымдары бойынша жақсарту бойынша іс-шаралардың жоспары. ССК ұсынымдарының орындалғандығы туралы есебі.

3


Оқыту бағдарламасын қорытындылау:

 • Кілтік сұрақтарды талқылау және кері байланыс. Қорытынды. Семинардың жабылуы. Сертификаттарды табыстау.

1

Ескертпе: тақырыптары аккредиттеу, сарапшыларды даярлау бойынша ДСБҰ/МБББҰ ұсынымдары негізінде өңделген.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu